Gehooronderzoek

Gehoorverlies ontstaat heel geleidelijk en ongemerkt. Het is belangrijk om eventuele schade, problemen of veranderingen van het gehoor in een vroegtijdig stadium te kunnen vaststellen. Als dat nodig is, kunnen tijdig maatregelen worden genomen ter voorkoming of beperking van verdere schade. Bovendien draagt een gehooronderzoek bij aan een meer bewust en verantwoord gebruik van het gehoor.

Je gehoor laten testen zou daarom voor mensen die veel te maken hebben met hoge geluidsniveaus op de werkvloer, een vast jaarlijks terugkerend onderdeel moeten zijn, naast andere preventieve maatregelen zoals gehoorbescherming. Ook de wet stelt dat bij dagelijkse blootstelling aan 85 dB (A) (LEX, 8h) of meer een werknemer in de gelegenheid moet worden gesteld periodiek audiometrisch onderzoek  te ondergaan.

Online zijn tegenwoordig een aantal screening tests beschikbaar (zie De Nationale Hoortest hieronder). Met een online hoortest kan je wel vaststellen of er sprake is van gehoorverlies, maar niet wat de aard en mate van dit gehoorverlies is. Er blijft dus altijd standaard (toon- en spraak) audiometrie nodig.

Hoe goed hoort u? Test uw gehoor in 5 minuten!

Hoe goed hoort u? Test uw gehoor in 5 minuten!

Waar kan ik terecht voor hulp en begeleiding

Communicatie is belangrijk op de werkvloer. Hoort u minder goed? Dan wordt werken ineens heel anders.
In een Audiologisch Centrum (AC) werkt een team van deskundigen die zich bezig houden met onderzoek, revalidatie en begeleiding bij gehoorproblemen.
Het Expertisecentrum voor Gehoor en Arbeid is een samenwerkingsverband tussen de audiologische centra van het Academisch Medisch Centrum (Universiteit van Amsterdam), het Leids Universiatir Medsich Centrum en het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit (VUmc), het Coronel Instituut (AMC/UvA) en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

bron: https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/overige-nuttige-links/website-gehoorarbeid