ARBO Rekentool voor lawaai op het werk

Wat doet de tool

De ArboSafeSound rekentool berekent

 • het aantal gewerkte uren in lawaai
 • het gemiddelde geluidsniveau tijdens deze uren (dBA/dBC)
 • het partieel geluidexpositieniveau LEX,t per activiteit
 • de dagdosis LEX,T
 • de minimaal benodigde dempingswaarde gehoorbeschermers
 • actie- en grenswaarden met bijbehorende acties en maatregelen

zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit, rekening houdend met beschikbare gehoorbeschermers.

Gahanteerde normen

De ArboSafeSound rekentool is gebaseerd op de volgende wetenschappelijke normen en modellen:

 • NEN-ISO1999:2016 Akoestiek - Inschatting van gehoorverlies door lawaai
 • NEN-EN-ISO4869-2:2018 Akoestiek - Gehoorbeschermingsmiddelen - Deel 2: Schatting van het effectieve A-gewogen geluiddrukniveau bij het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen (SNR, HML of APV)
Benodigde gegevens

 

 • Periode (dag, week, maand of jaar) waarover de dosis moet worden berekend/gemiddeld
 • Werkzaamheden en activiteiten met geluidsniveau hoger of gelijk aan 80 dB (A).
 • Equivalent geluidsniveau Leqw per werkplek, dB(A)/dB(C) of dB,f (SPL of A)
 • Blootstellingsduur in minuten
 • Specificaties gehoorbescherming (SNR, HML of APV)

 

Gratis toegang tot de rekentool

De ArboSafeSound  tool is gratis te gebruiken op deze website. De enige beperking is dat de gegevens niet kunnen worden geprint en opgeslagen. Wilt u een gepersonaliseerde versie waarin u wel gegevens kunt opslaan en printen? Neem dan contact met ons op via het Contactformulier.